Po ilu latach przedawnia się mandat?

mAuto24, mandat

Powodów do nałożenia mandatu karnego jest wiele. Tak samo dużo jest przyczyn zwlekania z zapłaceniem grzywny. Byliśmy przyzwyczajeni, że musiał upłynąć rok, by wykroczenie zostało uznane za przedawnione. Po 1. czerwca 2017 roku przepisy jednak uległy zmianie. Czy warto zatem nie płacić i czekać? Odpowiadamy na pytanie po ilu latach obecnie przedawnia się mandat?  

Kiedy funkcjonariusz może wystawić mandat?

Funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny może wręczyć mandat karny tylko w określonych sytuacjach. Musi on schwytać sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku (lub bezpośrednio po nim), zauważyć popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, bądź stwierdzić popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestracyjnego (Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, art. 97).

Warto wiedzieć, że funkcjonariusz może wystawić mandat w określonym przedziale czasowym. Gdy schwytał sprawcę na gorącym uczynku, ma 14 dni od daty ujawnienia czynu. Kiedy stwierdził popełnienie wykroczenia pod nieobecność sprawcy, ma 90 dni. Co jednak w przypadku mandatu na podstawie zdjęcia z fotoradaru? Urzędnicy na jego wystawienie mają 180 dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie wszczęte postępowanie, termin przedawnienia wynosi rok. Po terminie 180 dni urzędnicy mogą jednak złożyć wniosek do sądu o ukaranie sprawcy i jeżeli wszczęte zostanie postępowanie, termin przedawnienia to dwa lata.  

Funkcjonariusz, który wystawia mandat, musi określić wysokość grzywny i wykroczenie zarzucone sprawcy. Jego obowiązkiem jest także poinformowanie ukaranego o prawie do odmowy przyjęcia mandatu oraz o skutkach tejże odmowy. W jej przypadku sprawa zostanie skierowana do sądu. Jeśli zostanie uznana wina, wówczas ukarany będzie musiał opłacić koszty sądowe i mandat – przy czym sąd nie ma ograniczeń co do ostatecznej kary za wykroczenie. Może więc ukarać sprawcę większą grzywną, niż ta zaproponowana w trybie mandatowym.

mAuto24, mandat

Źródło: http://autofakty.pl

Mandat karny – ale jaki?

Przedawnienie mandatu zależy od jego rodzaju i tego, czy wobec ukaranego zostało wszczęte postępowanie. Bardzo istotne jest więc, by wiedzieć z jakim mandatem mamy do czynienia. Zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018.0.475) i art. 98. w postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego:

1. wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył – Mandat ten dotyczy wyłącznie osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Staje się on prawomocny w momencie jego zapłacenia funkcjonariuszowi.
2. kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru – Mandat wręczany jest sprawcy po złapaniu go na gorącym uczynku. Staje się prawomocny z chwilą potwierdzenia odbioru przez osobę wskazaną do uiszczenia opłaty.
3. zaocznego – Mandat ten wystawiany jest pod nieobecność ukaranego, gdy nie zastano go na miejscu popełnienia wykroczenia i w oparciu np. o zdjęcie z fotoradaru, gdy konieczne jest ustalenie sprawcy. Organ, który wystawia ten rodzaj mandatu, składa wniosek do sądu o ukaranie w trybie procesowym, a sam mandat uprawomocnia się w momencie zapłacenia.

Przepisy określają ponadto w jakim terminie musimy zapłacić grzywnę. Mandat  kredytowany musi być uiszczony w ciągu 7 dni od daty jego przyjęcia, mandat zaoczny natomiast powinien zawierać pouczenie o obowiązku zapłaty w terminie 7 dni od daty jego wystawienia oraz informację o skutkach nieuiszczenia grzywny.

mAuto24, mandat

Źródło: http://gazetawroclawska.pl

Jaki mandat może ulec przedawnieniu?

Wszystko zależy od tego, kiedy uprawomocnia się mandat. Niezapłacenie mandatów gotówkowego i zaocznego sprawi, że nie będą one prawomocne. Nie będzie można ich zatem dochodzić w ramach postępowania egzekucyjnego. W tym przypadku możemy być ścigani w trybie procesowym jedynie za samo popełnienie wykroczenia, a nie za niezapłacenie grzywny. Jeśli nie zostało wszczęte wobec nas postępowanie, termin przedawnienia wynosi rok. W przeciwnym razie wydłuża się on do dwóch lat. Jeżeli jednak w ciągu tego czasu nie zostanie wydany prawomocny wyrok, wykroczenie się przedawnia (Kodeks wykroczeń, art. 45).

Przedawnieniu może ulec jedynie mandat kredytowany. Jest on wręczany osobie złapanej w momencie popełnienia wykroczenia i staje się prawomocny wraz z potwierdzeniem odbioru. Termin przedawnienia wynosi w tym przypadku 3 lata (Kodeks wykroczeń, art. 45). W tym czasie ściąganie grzywny następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zupełnie inaczej sprawy mają się z karą za nieopłacenie płatnego parkowania (potocznie również nazywaną mandatem). Kiedy parkujemy na płatnym parkingu zawieramy umowę z jego właścicielem i de facto zgadzamy się na jego warunki. Jeśli nie uiścimy opłaty, nie dotrzymamy umowy i możemy być wezwani do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnej. Okres przedawnienia w tym przypadku jest najdłuższy i wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do wykroczenia.

 

mAuto24, mandat

Źródło: http://flota.com.pl

Przedawnienie mandatu, mimo że zostało wydłużone do 3 lat, jest możliwe. W każdym przypadku jest to jednak ryzyko, za które musimy wziąć odpowiedzialność. Warto także wiedzieć, że – mimo przedawnienia – możemy otrzymać wezwanie do zapłaty. Taka sytuacja jest możliwa, ponieważ wierzyciel w dalszym ciągu może złożyć do sądu pozew. Zgodnie z przepisami bowiem przedawniony dług może być dochodzony na drodze postępowania sądowego. W takie sytuacji jednak warto podnieść zarzut przedawnienia i wnioskować o oddalenie powództwa.

nowy wymiar

Polecane artykuły

Stare niemieckie Diesle trafią do Polski? Stare niemieckie Diesle to problem. Szczególnie dla naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy za wszelką cenę chcą się ich pozbyć. Proponują nawet ekopremie...
Konkurs: zaprojektuj elektroniczną kokardę z okazj... Zostań częścią obchodów wydarzenia, które dokładnie 100 lat temu zakończyło się sukcesem. Zaprojektuj elektroniczną kokardę – wirtualny nośnik dumy ws...
Koniec wożenia dowodu rejestracyjnego i polisy OC „To zmiany, na które czeka wielu kierowców. Mam nadzieję, że dzięki nim nieco ułatwiamy im życie” – mówił minister Marek Zagórski. Po długiej drodze, ...
Kalendarz wydarzeń motoryzacyjnych 2019 Styczeń za nami, podobnie jak targi Autosport International w Birmingham (10-13.01.2019), Vienna Auto Show (10-13.01.2019) i North American Internatio...

0 komentarzy

Zostaw komentarz